🌦 Stacja Meteo Imielin

Temperatura na zewnątrz

out out

Wilgotność

hum plot hum plot

Ciśnienie

p plot p plot

Pyły zawieszone (PM 2.5) salon

pm 2.5 plot pm 2.5 plot

Światłość

lux plot lux plot

Temperatura lodówka

fridge temp plot fridge temp plot

Temperatura w domu

temp plot temp plot

Stan interesujących (mnie) rzek

Dane z IMGW.

temp plot temp plot

Urządzenia BLE w zasięgu

ble plot ble plot

GPS (synchronizacja czasu)

Pozycje satelitów gnss (od północy i ostatnie 300 próbek)

gps plot gps plot

Różnica pozycji (od północy i ostatnie 30 próbek)

gps plot gps plot

Różnica pozycji i wysokości w stosunku do średniej globalnej

delta poz i wys plot delta poz i wys plot

Status IoT

IoT plot IoT plot

Status kolektora

kolektor plot kolektor plot


The telegraf2rrd telegraf plugin is used here. Nice gps plots were made with gpsjsonplot.